PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 images

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvod

Předmětem těchto Pravidel zpracování a ochrany osobních údajů („Pravidla“) fyzické osoby podnikající pana Davida Kouřímského jsou pravidla, podmínky, práva a povinnosti ohledně zpracování a ochrany osobních údajů v návaznosti na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR), Nařízení (EU) č. 2016/679, (dále jen jako „Nařízení). Tato Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů se uplatní pro prodej zboží (dekorace a bytové doplňky pro krásný domov) prostřednictvím internetového on-line obchodu eDekor provozovaného na webové stránce www.edekor.cz, jakož i v souvislosti s ostatními souvisejícími námi poskytovanými službami a činnostmi.

 

II. Správce osobních údajů 

Fyzická osoba podnikající: David Kouřímský

Sídlo fyzické osoby: Dürerova 2176/6, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČ: 707 67 173

DIČ: CZ7507260486

Telefonní kontakt +420 775 995 205

E-mail: kontakt@edekor.cz 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje a zajišťuje jejich vysokou ochranu. Tato Pravidla uvádějí informace o způsobu a podmínkách zpracování osobních údajů a jejich ochrany ze strany Správce.

 

III. Zásady a pravidla ochrany osobních údajů 

Ochranu Vašeho soukromí při zpracování Vašich osobních údajů považujeme za významnou záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Zpracování osobních údajů provádíme zcela v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením. 

Klademe důraz na spolupráci pouze se společnostmi, které rovněž dodržují pravidla Nařízení a povinnosti dle dalších právních předpisů. Více informací o zpracovatelích a příjemcích osobních údajů je pak uvedeno níže v těchto Pravidlech.

 

IV. Zpracovávané osobní údaje 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. 

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od Vás

V rámci společných marketingových kampaních můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i my. Pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy je můžeme kombinovat. 

V případě, že Vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme Vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Pakliže někdo předá Vaše osobní údaje nám, musí Vás o tom rovněž předem informovat. 

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů. 

Osobní údaje získané prohlížením internetových stránek, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě naší webové stránky umístěné na internetové adrese www.edekor.cz (dále jen „webová stránka“), případně i na jiné webové adrese náležející k obchodu eDekor, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“), o Vás můžeme v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy platnými v České republice shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Pro optimalizaci těchto webových stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o produktech a službách tato data automaticky shromažďujeme a ukládáme. 

Můžeme také v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy platnými v České republice zpracovávat informace o Vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o Vašem chování na webové stránce jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. 

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení (data o Vašem mobilním zařízení a software). 

Takto získané informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání informací o chování uživatelů na naších webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto shromážděné informace tedy můžeme využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci se svými zákazníky a partnery (např. pro nastavení snadnější orientace uživatelů na stránkách, poskytování atraktivních speciálních nabídek a služeb apod.). 

Naše webové stránky mohou zahrnovat odkazy na jiné webové stránky, na které se tato Pravidla využívání osobních údajů a cookies nevztahují. 

Služby cookies a jejich využívání

Webové stránky, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“. 

Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě, že dojde k opakovanému spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti byla pro uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby. 

Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace

Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače. 

 

V. Rozsah zpracovávaných dat a kategorie osobních údajů 

Rozsah zpracovávaných dat

S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat pouze na údaje, které jsou přiměřené a relevantní pro příslušný stanovený účel zpracování. Jsou to zejména osobní údaje potřební pro identifikaci a komunikaci s Vámi a údaje potřebné pro naší obchodní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. 

Kategorie osobních údajů

V rámci našich činností shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů za účelem jedinečné identifikace osoby:

Vaše jméno a příjmení event. tituly,

Název Vaší společnosti nebo zaměstnavatele,

Vaše adresa,

Vaše e-mailová adresa,

Vaše telefonní číslo,

Vaše bankovní číslo účtu,

IČ/DIČ. 

Zvláštní kategorie osobních údajů

Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu článku 9 Nařízení.

 

VI. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

S Vašimi osobními údaji pracujeme:

Po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu, k němuž byly údaje Vámi poskytnuty.

Po dobu potřebnou k plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (tj. minimálně po dobu trvání povinnosti k uchovávání dokladů a listin dle zákona o účetnictví, daňových zákonů, zákona o archivnictví a spisové službě).

Za účelem výkonu práv a ochrany oprávněných zájmů v souladu s právními předpisy. 

Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje bezpečně vymazány, resp. zničeny, popř. anonymizovány.

 

VII. Zabezpečení Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Proto také nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi Vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna Vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným přístupem. 

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. 

Vaše hesla v systému vůbec nemáme, do databáze neukládáme. Pracujeme pouze se speciálně spočítanými přihlašovacími klíči vygenerovanými pomocí přihlašovací funkce. Tato funkce patří k aktuálně nejbezpečnějším a nejsilnějším. 

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

 

VIII. Zdroje dat 

Data, která zpracováváme, získáváme převážně od Vás jako subjektů osobních údajů. Můžeme se však o Vás dozvědět i z jiných zdrojů (např. veřejně dostupných rejstříků), abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné. 

Zpracováváme osobní údaje, které nám přímo sdělíte při uzavření smlouvy a v průběhu jejího trvání, popř. při využití našich služeb prostřednictvím registrace na webové stránce www.edekor.cz. 

Pokud jste naším zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání, pak zdrojem dat mohou být také reference od bývalých zaměstnavatelů či reference z internetových zdrojů, například sociálních sítí jako LinkedIn nebo jiné pracovní portály. 

Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby, které jste Vy poskytli souhlas nebo přímo zmocnění k tomuto účelu.

 

IX. Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili Vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky Vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat Vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme Vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k Vašemu uživatelskému účtu.

Marketingová činnost, mezi kterou patří:

E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit naší webové stránce tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete kontaktního formuláře nebo zavoláte na naši infolinku dostupnou na telefonním čísle 775 995 205 po vyzvání nám sdělte co požadujete změnit. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách.

Telemarketing: marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování Vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku

Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku

Retargeting: v některých případech užíváme techniky retargetingu, přičemž máte právo retargeting naší webové stránce výběrem příslušné možnosti odmítnout.

Zlepšování našich služeb: pomocí historie Vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro Vás a odpovídají Vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook apod.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu."

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů. 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech:

Plnění a uzavření smlouvy: Velkou část Vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak Vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy: Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. 

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. 

Pokud jste uveden jako tzv. pověřená osoba našeho firemního zákazníka, budou Vaše objednávky a další jednání připisovány tomuto firemnímu zákazníkovi. V případě, že si to nepřejete, vyplňte prosím při objednávce jinou e-mailovou adresu než tu, která je uvedena u pověřené osoby tohoto firemního zákazníka, popř. nás můžete požádat o výmaz z pověřených osob tohoto firemního zákazníka. Pakliže Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. 

 

IX. Účely zpracovávání osobních údajů 

Zpracováváme osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění příslušného stanoveného účelu. 

Jednáte-li s námi jako zákazník, obchodní partner či dodavatel, pak Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:

Uzavírání, správa a plnění smluv,

Zprostředkování Vámi poptávané služby nebo zboží a předání Vašich údajů příslušnému smluvnímu partnerovi (např. montážní firmě nebo smluvnímu přepravci za účelem doručení zboží),

Řízení smluvního vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů,

Zlepšení služeb,

Marketing a analýza zákazníků/procesů,

Plnění právních a regulačních povinností. 

 

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že nejde o případ, kdy je možné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů nebo na základě zákona, budete Společností požádáni o udělení souhlasu před zpracováním Vašich údajů. Při žádosti o udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:

Účely zpracování, pro které je požadován souhlas.

Naše kontaktní údaje jakožto správce osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Váš souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, a může být udělen v podobě písemného prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo také v podobě ústního prohlášení. 

Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využije kontaktního formuláře nebo nás kontaktujete prostřednictvím infolinky na tel. čísle 775 995 205(po vyzvání nám musíte sdělit co požadujete). 

Jako subjekt údajů máte právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů sdělením této skutečností naší Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

 

XI. Práva vlastníků osobních údajů 

Jako subjekt osobních údajů máte právo na:

Informace a přístup k osobním údajům,

Přenositelnost údajů,

Omezení zpracování údajů,

Opravu a výmaz osobních údajů,

Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,

Vznést námitku,

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování. 

Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší osoby, jsou:

Jste náš klient – zákazník, zájemce o využití služeb naší Společnosti.

Jste náš obchodní partner využívající služeb naší společnosti.

Jste zákazník partnera – zákazník našeho partnera.

Jste náš dodavatel – poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů. 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může v závislosti na Vašem jednání a vyjádření Vaší vůle dojít k určitému omezení námi poskytovaných služeb a plnění našeho smluvnímu vztahu. 

Práva v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů můžete uplatnit u Správce pana Davida Kouřímského na adrese Dürerova 2176/6, 100 00 Praha 10, Strašnice, popřípadě na e-mailové adrese kontakt@edekor.cz. Žádost lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i elektronickou formou. 

Vaše žádosti/stížnosti zpracujeme bez zbytečného odkladu a budeme Vás informovat o vyřízení do 30 dnů od obdržení žádosti/stížnosti. 

Informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo získat od naší Společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovány, a na přístup k následujícím informacím o:

kontaktních údajích Správce pana Davida Kouřímského,

účelech zpracování, pro které jsou osobní údaje zpracovány,

příjemcích osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

plánované době, po kterou budou osobní údaje používány, příp. uloženy,

výčtu Vašich práv včetně práva podat stížnost u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz),

právním titulu zpracování osobních údajů, tj. zda zpracování osobních údajů je prováděno na základě zákonného zmocnění či pro účely plnění smlouvy s Vámi a kdy na základě Vašeho souhlasu,

skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, bude Vám sdělena informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze kterého byly osobní údaje přijaty. 

Dále máte právo na poskytnutí informací po opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

Přenositelnost údajů

Subjekt osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako subjekt osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou zpracovávána automatizovaně. 

Omezení zpracování údajů

Jako subjekt údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

popřete přesnost osobních údajů,

máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití,

již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů • je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Oprava a výmaz osobních údajů

Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit a aktualizovat základní informace o Vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení (popř. se z odběru obchodních sdělení odhlásit) apod. 

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat zasláním žádosti na naše kontaktní údaje uvedené výše. Z důvodu urychlení opravy Vašich osobních údajů a Vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu. 

Vždy, pokud nás o to jako vlastník údajů požádáte, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich osobních údajů nejpozději ve chvíli, kdy jim byly Vaše osobní údaje zpřístupněny. Dále Vás budeme informovat o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. 

Dále můžete žádat, abychom Vaše osobní údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud Vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být Vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). 

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,

odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,

Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto os. Údajů,

Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně,

Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis. 

Jak právo na výmaz uplatnit? Pokud u nás máte svůj uživatelský účet, po přihlášení do svého uživatelského účtu prosím postupujte dle pokynů. Pakliže u nás svůj uživatelský účet nemáte, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách www.edekor.cz, nebo zasláním žádosti na naše kontaktní údaje uvedené výše. 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkající se Vaší konkrétní situace. 

V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody, pro které Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů přerušeno. 

V případě, že vznesete námitku v souvislosti se zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (vč. profilování)a nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly dále zpracovávány pro tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení zpracování. Po obdržení námitky přestáváme Vaše osobní údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné osobní údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.

 

Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování

Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu. O Vašem požadavku, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování vč. profilování, nás můžete kdykoliv informovat.

 

XII. Přenos osobních údajů třetím stranám, příjemcům osobních údajů 

V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

na základě zákona příslušným orgánům státní správy např. Policii, správci daně, soudům, České národní bance, exekutorům nebo insolvenčním správcům,

dalším subjektům za účelem ochrany práv a plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. smluvním lékařům, poskytovateli účetních služeb, auditorovi, poskytovateli právních služeb, dodavateli software),

zpracovatelům, kteří na základě smlouvy s naší Společností zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením a právními předpisy,

s Vaším souhlasem spolupracujícím obchodním partnerům za účelem poskytnutí služby (např. přepravci za účelem realizace přepravy zboží, nebo našemu smluvnímu partneru) popř. nabídky prodeje a koupě zboží či poskytnutí služeb dle Vašich požadavků.

 

Zpracovatelé

Při zpracování Vašich osobních údajů může naše společnost využít služeb dalších zpracovatelů, přičemž budou zvolení pouze takoví zpracovatelé, kteří poskytují vysokou míru ochrany osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení a dalších právních předpisů. Dalšími zpracovateli mohou být například:

Auditoři nebo poskytovatelé účetních služeb event. jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností;

Poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií, dodavatelé softwaru;

Poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.). 

V případě poskytnutí Vašich osobních údajů poskytovatelům účetních služeb předáváme Vaše osobní údaje společnosti EWR Group a.s. Na Kozačce 1103/5, 120 00 Praha 2, IČ: 24676861. Používáme účetní program Pohoda v rozsahu: - jméno a příjmení, titul, - poštovní adresa, fakturační adresa, - mailová adresa, - telefonický kontakt. 

Spolupracující obchodní partner - přepravce

Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat Vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. 

Zvolený přepravce by Vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu nepředali Vaše osobní údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto Vaše osobní údaje přepravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce.

 Takto předané osobní údaje zahrnují především Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém Vás může přepravce kontaktovat, e-mailovou adresu a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Spolupracující obchodní partner je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží. 

V případě poskytnutí Vašich osobních údajů spolupracujícím obchodním partnerům předáváme Vaše osobní údaje dle specifik objednávky např. následujícím spolupracujícím partnerům:

PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany-Jažlovice

Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9.

 

XIII. Pravidla pro přenos údajů mimo Evropskou unii 

Nebude docházet k přenosu Vašich osobních údajů mimo území Evropské unie. 

V Praze 1.7.2021 

David Kouřímský

 images

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.