Obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.eDekor.cz a blíže
 vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


 Provozovatel:

David Kouřímský 
Dürerova 2171/6
100 00 Praha  
 
 
IČ:    70767173
DIČ:    CZ7507260486

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 10, spisová značka: 310010
 
 • Vymezení pojmů a všeobecná ustanovení

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu (IO) eDekor.cz jsou závazné.  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny a jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci IO eDekor.cz, ve věci ochrany a zpracování  osobních údajů Kupujícího ze strany eDekor se používají tyto podmínky https://www.edekor.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/. 

 • Práva a povinnosti pro dávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží obvykle do 5 - 7 pracovních dnů, maximálně však do 14 dnů ode dne obdržení objednávky dle propozic objednatele. O termínu dodání bude kupující informován.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo opakovaně nezadá úplnou poštovní adresu či jiné doručovací údaje.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (zboží nebude toho času skladem) a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. O stornu ze strany provozovatele jste informováni bezodkladně emailem či telefonicky.

 • Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Každá objednávka je závazná (viz Občanský zákoník  § 2048 až § 2052 , zákon č. 89/2012 Sb., ) podle obchodních podmínek. Pokud nebude zásilka s objednaným zbožím zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na její odeslání. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje souhlas s našimi obchodními podmínkami i s úhradou nákladů na odeslání.

Kupující má právo doručené zboží vrátit a požadovat za ně peníze zpět (viz Odstoupení od kupní smlouvy).

 • PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 • Dobírka- platba při převzetí zboží mimo provozovnu prodávajícího 
 • Bezhotovostním převodem - platba předem; náklady za tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního      vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby. Číslo našeho účtu pro platbu předem je 9004614027/5500, V.S. je číslo zálohové faktury, kterou Vám zašleme na Váš e-mail. Po provedení platby jsou peníze připsány na náš účet obvykle do 1 - 2 pracovních dní. Zboží pokud je skladem je odesláno ihned po připsání příslušné částky na náš účet. Při převzetí zásilky od doručovatele pak již kupující nic neplatí.
 • Hotově bez poplatku

 

 • DODACÍ PODMÍNKY zboží a služby lze dodat pouze v rámci České republiky nebo Slovenské republiky.

 

 • ZPŮSOBY DODÁNÍ ZBOŽÍ A POPLATKY ZA DOPRAVU A BALNÉ
 • k celkové ceně vybraného zboží jsou připočteny poštovní (dopravní) a manipulační poplatky. Poplatky za dopravu jsou účtovány podle způsobu doručení následujícím způsobem (ceny zahrnují DPH 21%):

  Přepravní služba PPL - kurýrní doručovací služba, garance doručení následující pracovní den po podání zásilky. Pokud nebudete zastiženi na uvedené adrese, obdržíte od PPL oznámení o uložené zásilce na parcelshopu. Zásilka bude na parcelshopu uložena po dobu 7 dní. Pokud není zásilka vyzvednuta, vrací se po 7 dnech zpátky k nám.

  Cena dopravy prostřednictvím PPL činí 119,- Kč vč. DPH. Při platbě na dobírku je účtován poplatek 30,- Kč.

  Cena dopravy na Slovensko prostřednictvím PPL činí 215,- Kč vč. DPH. Při platbě na dobírku je účtován poplatek 65,- Kč.

  Doprava a platba po ČR (Česká Republika) nad 2000,-Kč  - ZDARMA

  Zásilkovna - kurýrní doručovací služba, garance doručení 1 až 2 pracovní dny. Balíček uložen na zásilkovně po dobu max 5 dní.
  Maximální hmotnost balíčku je 5 kg. Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky je 120 cm (tomu odpovídá například zásilka s rozměry 50 × 40 × 30 cm), přičemž maximální rozměr jedné strany zásilky je 70 cm. Artikly velmi křehké povahy nezasíláme(např. některé hrnečky, vázy, atd. - více obalového materiálu, vyšší rozměr a váha)
  Doručujeme pouze na území České republiky.

  Cena dopravy prostřednictvím zásilkovny činí 71,- Kč vč. DPH. Při platbě na dobírku je účtován poplatek 20,- Kč.

  Doprava a platba po ČR (Česká Republika) nad 2000,-Kč  - ZDARMA

  Edekor kurýr - po domluvě se zákazníkem dovezeme osobně (týká se produktů u kterých není možný převoz přepravní společností tzv.produkty nadměrných velikostí, křehké produkty, atd.)

  Cena dopravy prostřednictvím Edekor kurýr činí 155,- Kč vč. DPH. 

  Doprava a platba po ČR (Česká Republika) nad 2000,-Kč  - ZDARMA

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
  účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
  v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

  Osobní odběr - zboží je možno vyzvednout osobně na provozovně eDekor, Homolská 161, Nadějkov 398 52. O vyexpedování zboží a jeho připravení Vás budeme informovat emailem nebo pomocí SMS.                                               

 • Záruka/ reklamační řád

I. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte. Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, oznamte tuto skutečnost neprodleně písemně na adresu provozovny eDekor, Homolská 161, Nadějkov 398 52 nebo telefonicky, či na e-mail kontakt@edekor.czOznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

II. Práva ze záruky

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců .

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel má při uplatnění práva ze záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

III. Reklamace

Jak postupovat při reklamaci

Reklamované zboží zašlete na adresu:

eDekor.cz

Homolská 161

398 52 Nadějkov 

 • Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku i jeho obalu během přepravy. 
 • K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis s popisem závady a fakturu.
 • Pro případ nutnosti vrácení peněz, uveďte prosím v průvodním dopisu číslo bankovního účtu. Peníze složenkou nevracíme.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty. Při kladném vyřízení reklamace je volbou zákazníka, zda chce vrátit zpět uhrazenou částku včetně poštovného či zaslat jiné zboží jako výměnu.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu).

Výrobky se při reklamaci posuzují v souladu s reklamačním řádem IO eDekor.cz a právním řádem platným v ČR. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Většinou se jedná o keramické, skleněné nebo proutěné výrobky, které svou povahou patří mezi křehké zboží.

Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy (výměna, vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy a zboží vrátit bez udání důvodu a to do 14 dnů od převzetí zboží.  Částka za vrácené zboží bude poukázána zákazníkovi neprodleně zpět na uvedený účet, případně vrácena v hotovosti při osobním jednání, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Garance se nevztahuje na zboží poškozené, nefunkční, vykazující mechanickou či jinou závadu působením zákazníka , nebo zboží použité spotřebitelem.

Poštovné/dopravné není součástí kupní ceny a smlouvy a je účtováno na základě uskutečnění expedice zboží (předání zboží k dopravě). Podle zákona zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku na adresu provozovny eDekor.cz Homolská 161, Nadějkov 398 51. Kupující nemá v tomto případě nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.

Výměna zboží je možná, stačí zaslat nepoužité zboží v původním obalu a k němu poznamenat, za co má být vyměněno, výměny se řeší do 48 h, vyměněné zboží je zasláno s doplatkem či přeplatkem, k této ceně se připočítává poštovné/dopravné dle skutečnosti, tedy ne dotované, výše skutečného nedotovaného poštovného je od 119 Kč.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle jeho přání nebo konkrétně pro jeho osobu, jakož na i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

V případě požadavku výměny, odstoupení od smlouvy nebo reklamace je třeba zboží zaslat/doručit na adresu provozovny:

eDEKOR.cz
Homolská 161, Nadějkov 39852
 

V případě, že nastane důvod k reklamaci a nejste si správným postupem jisti, raději vždy konzultujte optimální kroky s našim reklamačním oddělením 

+420 775 995 205

V. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na
Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve
znění pozdějších předpisů a to v souladu s §20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz. 

KUPNÍ CENA, PRÁVO NA OPRAVU TISKOVÝCH CHYB

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona souhlasí, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.