FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Poučení:
Tento formulář vyplňte a zašlete na níže uvedenou adresu (adresu provozovny), pokud chcete odstoupit od
smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí
zboží. Formulář je možné zaslat také společně se zásilkou, kterou se vrací zboží.


Adresát
Internetový obchod:        www.edekor.cz
Společnost:                    Belmin s.r.o.
sídlo provozovny:           Homolská 161, 398 52 Nadějkov
IČO:                               05929288 DIČ: CZ05929288
E-mail:                           kontakt@edekor.cz


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
       • Datum objednání:
       • Datum převzetí zboží:
       • Číslo objednávky:
       • Zaplacenou kupní cena za zboží požaduji zaslat na bankovní účet:
       • Jméno a příjmení spotřebitele:
       • Adresa spotřebitele:
       • Email:
       • Telefon:


V ………………….., dne ………………………


________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Podpis